Seminarium szkoleniowe

Wyroby budowlane – warunki znakowania CE lub B


PROGRAM SZKOLENIA

3 Lutego 2015 –  sala konferencyjna – ITB, Filtrowa 1

09.55 – 10.00    Powitanie uczestników

10.00 – 11.30    Wyroby budowlane – ścieżki wprowadzania do obrotu
mgr inż. Jadwiga TWOREK, Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej
dr inż. Sebastian WALL, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

11.30 – 11.45    Przerwa na kawę

11.45 – 12.15    Znakowanie CE lub B wyrobów nieobjętych normami
mgr inż. Anna PANEK, Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych

12.15 – 12.45    Karta charakterystyki substancji zgodnie z REACH, a obowiązek deklarowania właściwości związanych
z uwalnianiem niebezpiecznych substancji z wyrobów
dr inż. Halina Prejzner, mgr inż. Anna GOLJAN, Zakład Fizyki Cieplnej,
Instalacji Sanitarnych i Środowiska

12.45 – 13.30    Lunch

13.30 – 14.30    Podział obowiązków pomiędzy producenta i jednostkę notyfikowaną w procesie oceny
wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B
mgr inż. Barbara DOBOSZ, Kierownik Zakładu Certyfikacji

14.30 – 15.00    Dobrowolne oceny i certyfikaty związane z wymaganiami CPR
mgr inż. Łukasz ADAMUS, Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

15.00 – 16.00     Podsumowanie – pytania i odpowiedzi
dr inż. Sebastian WALL, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej
w Budownictwie

Jednostka szkoląca: Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie ITB