IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

Izolacja  kubełkowa  przeznaczona jest do ochrony  fundamentów, ścian i stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem. Dzięki zastosowaniu wytłoczeń powstaje szczelina powietrzna pomiędzy konstrukcją budynku a izolacją, która zapewnia doskonałe odprowadzenie wody i pary wodnej zapobiegając w ten sposób nadmiernemu zawilgoceniu budynku.  Wytłoczenia uniemożliwiają dodatkowo przesuwanie się izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi. Zakres produktów: szerokość 1; 1,5; 2 i 2,5 m a długość 20 mb.