GEOWŁÓKNINA

Geosyntetyk charakteryzujący się dużą odpornością na przebicie oraz zdolnością do transmisji wody lub gazów w płaszczyźnie. Stanowi zabezpieczenie brzegów rzek, ochronę wybrzeży przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służy do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewnia długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.