GEOMEMBRANA

Wykonana z HDPE i odporna na działanie promieni UV oraz na korozję chemiczną, biologiczną, kwasy, zasady i alkalia ma zastosowanie przy budowie składowisk odpadów, kanałów wodnych, wałów przeciwpowodziowych  i sztucznych zbiorników wodnych  oraz uszczelnianie zbiorników żelbetowych i stalowych.