Raport EBI 3/2017

ZŁOŻENIE REZYGNACJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I WEJŚCIE W ŻYCIE POWOŁANIA NA PREZESA ZARZĄDU

 

Zarząd Spółki DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 roku Pani Beata Stefańska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z tym, z dniem 21 marca 2017 roku wejdzie w życie uchwała Rady Nadzorczej z dnia 17 marca 2017 roku powołująca Panią Beatę Stefańską do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

W wyniku zmian, od dnia 21 marca 2017 r., w skład Zarządu Spółki wchodzić będą Pani Beata Stefańska jako Prezes Zarządu oraz Pan Maciej Stefański jako Wiceprezes Zarządu.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej odbędzie się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .