Zmiany we władzach Spółki Dektra SA

 

Począwszy od 21 marca 2017 roku w Dektra SA zaczął działać Zarząd w poszerzonym składzie osobowym. Od tego dnia prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją zajmują się Beata Stefańska jako Prezes Zarządu oraz Maciej Stefański pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Decyzja o poszerzeniu składu Zarządu wynikała ze zwiększeniem ilość obowiązków związanych z formalną stroną prowadzenia działalności, która utrudniała aktywność operacyjną. Prowadzone są działania dotyczące wprowadzanie nowych produktów do oferty, co wymaga zaangażowania czasowego, zatem rozszerzono dotychczas jednoosobowy skład zarządu o drugą osobę, która prowadzić ma nadzór nad kwestiami organizacyjnymi.

Nowy członek Zarządu Beata Stefańska jest z wykształcenia prawnikiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych.

Zmiany objęły także Radę Nadzorczą, której Przewodniczącą została obecnie Barbara Rusinowska-Mynett.