Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za I kwartał 2017 r.

W dniu 12 maja Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za I kwartał 2017.

Zapraszamy Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów do zapoznania się z  treścią raportów:

Jednostkowy i skonsolidowany raport  DEKTRA SA za I kwartał 2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport  DEKTRA SA za I kwartał 2017_analiza finansowa