Dektra ponownie Gazelą Biznesu

Ranking Gazele Biznesu jest corocznie przygotowywany przez wywiadownię gospodarczą Coface Poland i publikowany przez Puls Biznesu, a jego pierwsza edycja miała miejsce w 2000 roku. Projekt Gazele Biznesu obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa, które wyróżniają się dynamicznym rozwojem.

W każdej edycji rankingu badane są wyniki przedsiębiorców za pełne trzy poprzedzające lata. W edycji 2016 analizowano wyniki za lata 2013-2014-2015. O tytuł Gazeli Biznesu mógł ubiegać się przedsiębiorca, który spełnił wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczął działalności przed rokiem 2013 i prowadził ją nieprzerwanie nadal w roku 2016
  •  w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywał  wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2013-2015 ani razu nie odnotował straty
  • umożliwił analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)

O miejscu na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat.