Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za II kwartał 2017

W dniu 11 sierpnia br.  Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za II kwartał 2017.

Zapraszamy Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów do zapoznania się z  treścią raportów:

Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za II kwartał 2017r.

Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za II kwartał 2017r_analiza finansowa