Raport ESPI 40/2017

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2017 R.

 

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2017 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 604 135,36 zł w miesiącu lipcu 2017 r., spadek o 1,4% rdr,

  • 11 717 945,80 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2017 r., wzrost o 13,8% rdr.

 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 39/2017 z dnia 26.07.2017 r. Uzupełnienie zawiadomienia z dnia 06.06.2017 o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

 • ESPI 27/2017/K z dnia 26.07.2017 r. Korekta raportu bieżącego nr 27/2017 „Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów „,

 • EBI 10/2017 z dnia 18.07.2017 r. Zarejestrowanie przez sąd zmiany statutu Dektra SA,

 • ESPI 38/2017 z dnia 14.07.2017 r. Raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

 • ESPI 37/2017 z dnia 03.07.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 1. Kalendarz inwestora:

 • W dniu 4 września 2017 r. nastąpi wypłata dywidendy za 2016 r.

 • W dniu 14 września 2017 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc sierpień 2017 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikacje przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.