Raport ESPI 47/2017

RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2017 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za październik 2017 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 320 244,74 zł w miesiącu październiku 2017 r., wzrost o 27,5% rdr,

  • 18 455 490,63 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2017 r., wzrost o 6,8% rdr.

 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 42/2017 z dnia 02.10.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 43/2017 z dnia 04.10.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 44/2017 z dnia 06.10.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 45/2017 z dnia 11.10.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 46/2017 z dnia 13.10.2017 r. Raport miesięczny za wrzesień 2017 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 grudnia 2017r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc listopad 2017r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect