Raport ESPI 2/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2017 R.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2017 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 804 283,32 zł w miesiącu grudniu 2017 r., wzrost o 49,3% w stosunku do grudnia 2016 r.,

  • 20 099 307,46 zł narastająco w okresie dwunastu miesięcy 2017 r., co stanowi wzrost o 7,3% w stosunku do dwunastu miesięcy 2016 roku.

 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 48/2017 z dnia 01.12.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

 • ESPI 49/2017 z dnia 06.12.2017 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w 2018 roku

 • ESPI 50/2017 z dnia 08.12.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

 • ESPI 51/2017 z dnia 14.11.2017 r. Raport miesięczny za listopad 2017 r.

 • EBI 15/2017 z dnia 21.12.2017 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • ESPI 52/2017 z dnia 21.12.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Podsumowując, w roku obrotowym 2017 Emitent opublikował 15 raportów EBI oraz 52 raporty ESPI.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 lutego 2018r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc styczeń 2018r.

 • w dniu 27 lutego 2018r. nastąpi publikacja raportu skonsolidowanego i jednostkowego za rok obrotowy 2017.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.