Raport EBI 5/2018

ODSTĄPIENIE PRZEZ ZWZ DEKTRA S.A. OD GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ NR 12

Zarząd Spółki Dektra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 11.05.2018 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 12, dotyczącą udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków, ze względu na treść przepisu art. 413 ksh (tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.