Raport EBI 01/2019

Raport EBI
Numer 1/2019
Data publikacji 28.01.2019

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2019 ROKU

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2019 r. dywidendy w wysokości 938.400 zł, co stanowi 0,85 zł na akcję. Rekomendowana wypłata dywidendy ma pochodzić z zysku za rok 2018 oraz za lata poprzednie (z kapitału zapasowego). Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.