Raport EBI 5/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 05/2019
data dodania: 05.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 5.06.2019r

Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05.06.2019 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: 05.06.2019 protokół DEKTRA WZA