Raport EBI 6/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 06/2019
data dodania: 05.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 05.06.2019 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 12, dotyczącą udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków, ze względu na treść przepisu art. 413 ksh (tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.