Raport EBI 7/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 07/2019
data dodania: 05.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Wypłata dywidendy za 2018 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce 05.06.2019 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 938 400 zł

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 czerwca 2019 r., a dniem wypłaty dywidendy 4 września 2019 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.