Raport EBI 8/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 08/2019
data dodania: 07.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzworczej Dektra SA

Zarząd Spółki DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Pani Katarzyna Boiwka złożyła rezygnację, z dniem dzisiejszym, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.