Akcjonariat

Opublikowano 11 maja 2018

Akcje
Seria Liczba akcji Wartość nominalna
Akcje serii A 500.000 0,10
Akcje serii B 500.000 0,10
Akcje serii C 4.000 0,10
Akcje serii D 100.000 0,10

500.000 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dane ogólne

stan na dzień 27/02/2018

Liczba akcji Liczba głosów na WZA Liczba znaczących akcjonariuszy
1.104.000 1.604.000 2
Znaczący akcjonariusz Liczba akcji w posiadaniu znaczących akcjonariuszy Procent akcji w posiadaniu znaczących akcjonariuszy
Maciej Stefański wraz z osobą powiązaną 811.944 73,55 %
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 90.000 8,15 %
Znaczący akcjonariusz Liczba głosów w posiadaniu znaczących akcjonariuszy Procent głosów w posiadaniu znaczących akcjonariuszy
Maciej Stefański wraz z osobą powiązaną 1.311.994 81,80%
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 90.000 5,61 %
Emisje
Seria Data WZA Emisja Wartość nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji Data
A 01.12.2010 500.000 0,10 zł 0,10 zł 100.000 zł KRS 31.12.2010
KDPW
GPW
B 01.12.2010 500.000 0,10 zł 0,10 zł 100.000 zł KRS 31.12.2010
KDPW 19.05.2011
GPW 01.06.2011
C 16.03.2011 4.000 0,10 zł 9,90 zł 100.400 zł KRS 21.04.2011
KDPW 19.05.2011
GPW 01.06.2011
D 16.03.2011 100.000 0,10 zł 12,40 zł 110.400 zł KRS 21.04.2011
KDPW 19.05.2011
GPW 01.06.2011