Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za I kwartał 2017 r.

W dniu 12 maja Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za I kwartał 2017.

Czytaj więcej

Akcje Spółki DEKTRA SA ponownie zakwalifikowane do segmentu NewConnect Focus

W dniu 29 marca 2017 roku Giełda Papierów Wartościowych przeprowadziła kolejną okresową weryfikację i kwalifikację akcji do segmentów rynku NewConnect.

W jej wyniku akcje Spółki DEKTRA SA zostały ponownie zakwalifikowane do najbardziej prestiżowego segmentu NewConnect Focus.

Czytaj więcej

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki DEKTRA SA za rok obrotowy 2016

W dniu 24 marca Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016.

Czytaj więcej

Zmiany we władzach Spółki Dektra SA

 

Począwszy od 21 marca 2017 roku w Dektra SA zaczął działać Zarząd w poszerzonym składzie osobowym. Od tego dnia prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją zajmują się Beata Stefańska jako Prezes Zarządu oraz Maciej Stefański pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Czytaj więcej

Spotkanie dla inwestorów, analityków oraz mediów 27.01.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki Dektra SA chcielibyśmy serdecznie zaprosić na spotkanie otwarte dla inwestorów, analityków oraz mediów, na którym Zarząd przedstawi plany Spółki na bieżący rok oraz zaprezentuje nowe produkty wprowadzone do oferty.

Czytaj więcej

Rozwój produktów opakowaniowych dla przemysłu

Dbając o zaspokojenie stale rosnących wymagań odbiorców, Spółka  Dektra  sukcesywnie powiększa ofertę kierowaną do przemysłu. W roku 2016 wprowadzona została do niej nowa folia opakowaniowa.

Produkowana w spółce zależnej INDIVER SA trójwarstwowa folia polietylenowa przeznaczona jest do mechanicznego lub ręcznego owijania oraz pakowania pojedynczych wyrobów (nawozów, ziemi ogrodniczej, torfu, materiałów budowlanych) oraz do pakowania zbiorczego produktów takich jak napoje bądź soki.

Spółka ocenia, że w roku 2017 folie opakowaniowe będą tymi, które przyniosą najwyższe przychody.

Akcje Spółki DEKTRA SA w segmencie NewConnect Focus

Jak wynika z Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w dniu 28 września 2016 roku dokonana została przez GPW pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect. W jej wyniku akcje Spółki DEKTRA SA zostały zakwalifikowane do najbardziej prestiżowego segmentu NewConnect Focus.

Zmieniona segmentacja rynku NewConnect to jeden z głównych elementów projektu NewConnect 2.0., mającego na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentności tego rynku.

Nowe zasady segmentacji mają na celu ułatwienie inwestorom identyfikację spółek notowanych na NewConnect pod kątem ich kondycji i związanego z tym ryzyka inwestycyjnego, jak również uczynienie tego rynku bardziej przejrzystym, a w efekcie zachęcającym do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.

W ramach dokonanej w roku 2016 zmiany struktury rynku utworzone zostały trzy segmenty, do których kwalifikowane są wszystkie spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu: NewConnect Focus (NC Focus), NewConnect Base (NC Base), NewConnect Alert (NC Alert). Warunki kwalifikacji do segmentów NC Focus i NC Alert oparte są na szczegółowych kryteriach jakościowych, związanych przede wszystkim z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków wynikających z obecności na rynku NewConnect. W segmencie NC Base znajdą się wszystkie pozostałe spółki, tj. te, które nie zostaną zakwalifikowane do segmentu NC Focus lub NC Alert, w tym spółki, których akcje są notowane na NewConnect krócej niż 12 miesięcy. Powyższy podział zastąpił segmenty oparte głównie na kryteriach płynnościowych, tzn. NC Lead, NC High Liquidity Risk (NC HLR) i NC Super High Liquidity Risk (NC SHLR)

Sklep internetowy

Pod adresem www.sklep.indiver.pl działa już nasza nowa witryna, poświęcona materiałom izolacyjnym. Znajdą w nim Państwo kompletną i przejrzystą ofertę produktów Grupy Kapitałowej Dektra SA. Na stronie sklepu znajdą się również najświeższe informacje o bieżących promocjach. Sklep dostępny jest także w zakładce SKLEP na stronie Spółki Dektra. Teraz dostęp do naszych folii i siatek będzie jeszcze łatwiejszy, ponieważ strona jest responsywna, a więc bez trudu można ją wyświetlać na wszelkiego typu urządzeniach mobilnych.