Akcje Spółki DEKTRA SA w segmencie NewConnect Focus

Jak wynika z Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w dniu 28 września 2016 roku dokonana została przez GPW pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect. W jej wyniku akcje Spółki DEKTRA SA zostały zakwalifikowane do najbardziej prestiżowego segmentu NewConnect Focus.

Zmieniona segmentacja rynku NewConnect to jeden z głównych elementów projektu NewConnect 2.0., mającego na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentności tego rynku.

Nowe zasady segmentacji mają na celu ułatwienie inwestorom identyfikację spółek notowanych na NewConnect pod kątem ich kondycji i związanego z tym ryzyka inwestycyjnego, jak również uczynienie tego rynku bardziej przejrzystym, a w efekcie zachęcającym do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.

W ramach dokonanej w roku 2016 zmiany struktury rynku utworzone zostały trzy segmenty, do których kwalifikowane są wszystkie spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu: NewConnect Focus (NC Focus), NewConnect Base (NC Base), NewConnect Alert (NC Alert). Warunki kwalifikacji do segmentów NC Focus i NC Alert oparte są na szczegółowych kryteriach jakościowych, związanych przede wszystkim z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków wynikających z obecności na rynku NewConnect. W segmencie NC Base znajdą się wszystkie pozostałe spółki, tj. te, które nie zostaną zakwalifikowane do segmentu NC Focus lub NC Alert, w tym spółki, których akcje są notowane na NewConnect krócej niż 12 miesięcy. Powyższy podział zastąpił segmenty oparte głównie na kryteriach płynnościowych, tzn. NC Lead, NC High Liquidity Risk (NC HLR) i NC Super High Liquidity Risk (NC SHLR)

Sklep internetowy

Pod adresem www.sklep.indiver.pl działa już nasza nowa witryna, poświęcona materiałom izolacyjnym. Znajdą w nim Państwo kompletną i przejrzystą ofertę produktów Grupy Kapitałowej Dektra SA. Na stronie sklepu znajdą się również najświeższe informacje o bieżących promocjach. Sklep dostępny jest także w zakładce SKLEP na stronie Spółki Dektra. Teraz dostęp do naszych folii i siatek będzie jeszcze łatwiejszy, ponieważ strona jest responsywna, a więc bez trudu można ją wyświetlać na wszelkiego typu urządzeniach mobilnych.

Rozwijamy ofertę folii dla przemysłu

Pięć nowych produktów. Pierwszy z nich to folie termokurczliwe.                           Obkurczanie folii czyli pakowanie termokurczliwe jest jedną z najczęściej stosowanych metod pakowania i zarazem zabezpieczania produktów. To optymalne rozwiązanie do szczelnego i bezpiecznego pakowania produktów konfekcjonowanych takich jak butelki, puszki, słoiki, kartony, itp. Opakowanie termokurczliwe pozwala na łączenie towarów w zgrzewki. Folia po obkurczeniu w tunelu grzewczym bądź za pomocą  zgrzewarki kloszowej przylega do opakowania, dzięki czemu nie trzeba używać dodatkowych form pakowania takich jak karton, strecz czy pasek. Nasze folie termokurczliwe produkowane są jako taśmy, rękawy bądź w formie półrękawa. Produkujemy folie w szerokości od 200 mm do 2500 mm o grubości do 0,20 mm. Folia może zostać zadrukowana w wielu kolorach.

 

Wypłata dywidendy

W dniu 17 czerwca 2016 r. zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dektra SA, na którym między innymi, dokonano podziału zysku wypracowanego przez Emitenta w 2015 r.                                                                     ZWZA postanowiło o wypłacie 1,20 zł na każdą akcję Spółki a termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 19 sierpnia 2016 r.

Raport EBI 5/2016 -RAPORT ROCZNY ZA 2015

W dniu 11 marca Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015. Czytaj więcej

Nowoczesny system pakowania słomy już dostępny w Dektra SA!

Z przyjemnością informujemy o powiększeniu naszej oferty w zakresie produktów dla rolnictwa o siatki do owijania bel.

Do niedawna przy owijaniu bel stosowano tradycyjny oplot sznurkiem, który zapewniał jedynie Czytaj więcej

Konferencja „MAR – nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect”, 30 września 2015 roku

W dniu 30 września 2015 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja pt. „MAR – nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek notowanychna rynku NewConnect”, w której udział wziął przedstawiciel  Czytaj więcej

Siatka z indywidualnym nadrukiem

Informujemy o możliwości składania zamówień na siatkę podtynkową opatrzoną indywidualnym wzorem graficznym.
Umieszczenie znaku firmowego bądź wyróżnika produktu pozwalać będzie na łatwiejszą identyfikację oraz rozpowszechnienie znaku firmowego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.Możliwość nadruku dotyczy zamówień już od 30.000m2. Czytaj więcej

Folie do belowania w ofercie Spółki Dektra

Spółka sukcesywnie powiększa ofertę kierowaną do rolnictwa. Obecnie zostaje wprowadzony nowy produkt – folia do przygotowywania sianokiszonek przy użyciu maszyn do belowania.

Folia do belowania SiloAgrar Premium cechuje się dużą elastycznością i doskonale zabezpiecza Czytaj więcej

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2015

W dniu 12.08.2015 r. Zarząd DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2015. Czytaj więcej