Raport EBI 12/2014 – Raport roczny za 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Skonsolidowany-raport-roczny-2014.pdf
Załącznik: Jednostrkowy raport roczny 2014.pdf

 

Raport EBI 4/2015 – Raport za IV kwartał 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_-DEKTRA_SA_IV_kwartal_2014.pdf
Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany-DEKTRA_SA_IV_kwartal_2014_analiza_finansowa.pdf

 

 

Raport EBI 20/2014 – Raport za III kwartał 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_DEKTRA_SA_za_III_kwartal_2014.pdf
Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_DEKTRA_SA_za_III_kwartal_2014_analiza-finansowa.pdf

 

Raport EBI 14/2014 – Raport za II kwartał 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_dektra_sa_za_ii_kwartal_2014_analiza_finansowa.pdf
Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_dektra_sa_za_ii_kwartal_2014.pdf

Raport EBI 8/2014 – Raport za I kwartał 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_dektra_sa_za_i_kwarta_2014_analiza_finansowa.pdf
Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_dektra_sa_za_i_kwarta_2014.pdf

Raport EBI 5/2014 – Raport roczny za 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport_jednostkowy_za_rok_2013.pdf
Załącznik: Skonsolidowany_raport_roczny_2013.pdf

Raport EBI 2/2014 – Raport za IV kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsoliodowany_dektra_za_iv_kwarta_2013.pdf

Raport EBI 21/2013 – Raport za III kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_skonsolidowany_i_jednostkowy_grupa_kapitalowa_dektra_sa_3_kwartal_2013-1.pdf

Raport EBI 18/2013 – Raport za II kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport jednostkowy i skonsolidowany za_II_kwartal-2013.pdf

Raport EBI 10/2013 – Raport za I kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport ednostkowy-i-skonsolidowany-dektra-sa-i-kwartal-2013.pdf