Analiza płynności

Opublikowano 29 stycznia 2016

Dostarcza informacje na temat źródeł gotówki znajdujących się w przedsiębiorstwie przeznaczonej na regulowanie bieżących zobowiązań.