Analiza rentowności

Opublikowano 29 stycznia 2016

Mierzy wielkość zysku, jaki wypracowuje firma w relacji do jej przychodów i zainwestowanego kapitału.