Analiza zadłużenia (Wypłacalności)

Opublikowano 29 stycznia 2016

Sprawdza strukturę kapitału (pasywów) pod kątem zdolności spółki do regulowania zobowiązań (zwłaszcza długoterminowych, które wykraczają poza ramy analizy płynności).