Biegły rewident

Opublikowano 29 stycznia 2016

Osoba fizyczna, spółka jawna,  komandytowa,  cywilna i osoba prawna, uprawnione na podstawie odnośnych przepisów do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości.