Dywidenda

Opublikowano 1 lutego 2016

Dochód akcjonariusza lub udziałowca spółki z posiadanych przez niego akcji lub udziałów, wyliczany na podstawie rocznego zysku spółki.