Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Opublikowano 1 lutego 2016

(KPWiG) organ administracji państwowej nadzorujący publiczny obrót papierami wartościowymi.