Quick Assets

(aktywa obrotowe – zapasy) = quick assets
Są to aktywa o największej płynności – posiadane środki pieniężne lub łatwo zbywalne papiery wartościowe.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.