Stopa dywidendy

Opublikowano 1 lutego 2016

Stopa dywidendy (DY) = dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa akcji. ( ang. Dividend Yield – DY) jest relacją dywidendy na jedną akcję do ceny rynkowej jednej akcji. Najkorzystniejszym z punktu widzenia akcjonariusza jest jak największa wielkość tego wskaźnika.