Strata

Opublikowano 1 lutego 2016

Ujemny wynik działalności gospodarczej osiągany, gdy koszty są większe od przychodów.