Ujemna wartość firmy

Opublikowano 1 lutego 2016

(negative goodwill) Występuje, gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego części jest niższa niż wartość godziwa przejętych aktywów. Różnicę między wartością aktywów netto a kwotą zapłaconą za przejęcie nazywamy ujemną wartością firmy.