Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki Dektra SA za IV kwartał 2016

Opublikowano 13 lutego 2017

W dniu 13.02.2016 Zarząd DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2016

Zapraszamy Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów do zapoznania się z jego treścią.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2016.