kontakt Dane firmy

imię i nazwisko/nazwa firmy

Telefon

Treść wiadomości

Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: dektra@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844


Kontakt dla inwestorów i mediów

Każdy inwestor indywidualny, inwestor instytucjonalny, analityk finansowy bądź przedstawiciel mediów chcący dowiedzieć się więcej na temat Spółki może skontaktować się z nami telefonicznie, lub poprzez specjalnie dedykowane trzy adresy e-mail. Pytania można także wysyłać pocztą na adres spółki z dopiskiem „Relacje Inwestorskie”.

Dział relacji inwestorskich

Pytania związane z relacjami inwestorskimi, ogólne informacje o Spółce, szczegółowe dane lub pytania związane z inwestycją w akcje Dektra SA, na które z przyjemnością odpowiemy prosimy kierować do działu Relacji Inwestorskich na adres anna_nowakowska@dektra.pl

 

Prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy dotyczących strony Relacji Inwestorskich, abyśmy mogli ją dostosować do Państwa oczekiwań.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wszelka komunikacja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia i realizacji praw akcjonariuszy określonych w przepisach prawa, statucie i regulaminie dokonywana jest za pośrednictwem przypisanego akcjonariuszom adresu poczty elektronicznej: wza@dektra.pl

Inwestycje Kapitałowe

Dla podmiotów zainteresowanych współpracą inwestycyjno-kapitałową; zamierzających sprzedać przedsiębiorstwo działające w branży dystrybucji materiałów budowlanych bądź trudniące się produkcją takich materiałów – bezpośredni adres: inwestycje@dektra.pl
Wszystkie informacje traktowane będą jako poufne gwarantując zapewnienie prywatności.


Autoryzowany Doradca Art Capital

Art  Capital to zgodnie z wymogami regulaminu NewConnect firma doradcza świadcząca swoje usługi w zakresie obrotu gospodarczego, w tym głównie takie podmioty jak: biura maklerskie, firmy doradztwa finansowego, prawnego oraz audytu. Zadaniem AD jest bieżące doradztwo emitentowi na rynku NewConnect oraz pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, jakim podlegają spółki publiczne. DEKTRA SA podpisała umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z:

Art Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie tel. (12) 428 50 60, e-mail: art-capital@art-capital.pl

 

Animator emitenta – dom maklerski bdm sa

Dom Maklerski BDM to członek giełdy lub podmiot będący firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną niebędący członkiem giełdy który na mocy umowy z emitentem zobowiązał się do dokonywania na własny rachunek czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

DEKTRA SA podpisała umowę o pełnienie funkcji Animatora Rynku z:

Dom Maklerski BDM S.A z siedzibą w Katowicach, tel. (32) 208 14 04, e-mail: przemyslaw.malicki@bdm.pl