Raport EBI 12/2017

Opublikowano 28 sierpnia 2017

 

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25.08.2017 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Starodworska 1, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2017-2019.

Spółka REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Starodworska 1 wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

 

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe