Raport EBI 13/2017

Opublikowano 27 września 2017

Zarząd Spółki DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu informuje, że w dniu 27 września 2017 roku otrzymał od Wiesławy Stefańskiej oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 1 października br.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza będzie funkcjonowała w niepełnym, czteroosobowym składzie do czasu powołania nowego członka przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect