Raport ESPI 38/2017

Opublikowano 14 lipca 2017

 

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 935 672 zł w miesiącu czerwcu 2017 r., wzrost o 2,7% rdr,
  • 10 138 811 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2017 r., wzrost o 16,9% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 23/2017 z dnia 2.06.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 24/2017 z dnia 6.06.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 25/2017 z dnia 6.06.2017 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33%ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

 • EBI 7/2017 z dnia 9.06.2017 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 09.06.2017r.,

 • ESPI 26/2017 z dnia 9.06.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 27/2017 z dnia 9.06.2017 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33%ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

 • ESPI 28/2017 z dnia 9.06.2017 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9.06.2017,

 • EBI 8/2017 z dnia 9.06.2017 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra S.A. od głosowania nad punktem 12 porządku obrad,

 • EBI 9/2017 z dnia 9.06.2017 r. Wypłata dywidendy za 2016 r.,

 • ESPI 29/2017 z dnia 12.06.2017 r. Przekroczenie 5% liczby głosów w spółce Dektra SA – zawiadomienie,

 • ESPI 30/2017 z dnia 14.06.2017 r. Raport miesięczny za maj 2017 r.,

 • ESPI 31/2017 z dnia 14.06.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 32/2017 z dnia 20.06.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 33/2017 z dnia 20.06.2017 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33%ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

 • ESPI 34/2017 z dnia 22.06.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 35/2017 z dnia 22.06.2017 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33%ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

 • ESPI 36/2017 z dnia 26.06.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR.

 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 11 sierpnia 2017 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowane za II kwartał 2017 roku,
 • W dniu 14 sierpnia 2017 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc lipiec 2017 r.,
 • W dniu 4 września 2017 r. nastąpi wypłata dywidendy za 2016 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikacje przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

 

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.