Zarząd i Rada Nadzorcza

Opublikowano 21 marca 2017

Beata Stefańska

Prezes Zarządu

Maciej Stefański
Wiceprezes Zarządu
Barbara Rusinowska-Mynett

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wiesława Stefańska

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Kędzior- Laskowska

Członek Rady Nadzorczej

Janina Dorniak

Członek Rady Nadzorczej

 

Katarzyna Boiwka

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej