Zarząd i Rada Nadzorcza

Opublikowano 17 maja 2018

 

Beata Stefańska

Prezes Zarządu

Maciej Stefański
Wiceprezes Zarządu
 
Barbara Rusinowska-Mynett

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

drMałgorzata Kędzior- Laskowska

Członek Rady Nadzorczej

 
Wiesława Stefańska

Członek Rady Nadzorczej

Janina Dorniak

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Boiwka

Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej