Dektra S.A – dobry kwartał, dobry rok

Ostatni kwartał zakończył się dla Spółki wzrostem zysku netto w porównaniu do analogicznego okresu. Dobrze wypadly również wyniki narastająco po 4 kwartałach. W ostatnim kwartale 2011roku Spółka wypracowała o 3 proc. większy zysk niż w tym samym okresie 2010r, który wyniósł 285 tyś. zł. O ponad 20proc. wzrosły również przychody ze sprzedaży. Narastająco po 4 kwartałach spółka wypracowała ponad 1,7mln zł zysku, co oznacza dynamikę rzędu 62proc.

Zobacz artykuł