Raport ESPI 25/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2016 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 912 043 zł w miesiącu listopadzie 2016 r., spadek o 3,3% rdr,
  • 18 211 904 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2016 r., wzrost o 4,2% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 18/2016 z dnia 14.11.2016 r. Raport miesięczny za październik 2016 r.,
 • ESPI 19/2016 z dnia 17.11.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 20/2016 z dnia 17.11.2016 r. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
 • ESPI 21/2016 z dnia 18.11.2016 r. Otrzymanie korekty oświadczenia od akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
 • ESPI 22/2016 z dnia 23.11.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 23/2016 z dnia 28.11.2016 r. Zawiadomienie o transakcji w związku z art. 19 Rozporządzenia MAR.
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 13 stycznia 2017 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień 2016 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikacje przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.