Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2016

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 17.06.2016 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

Raport EBI 9/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 R

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2016 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:

1 332 263 zł w miesiącu kwietniu 2016 r., spadek 28,3% rdr,
4 876 409 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2016 r., spadek o 14,1% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

EBI 7/2016 z dnia 14.04.2016 r. Raport miesięczny za luty 2016 r.,
EBI 8/2016 z dnia 18.04.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna,
ESPI 5/2016 z dnia 18.04.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna,
ESPI 6/2016 z dnia 20.04.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie.

4. Kalendarz inwestora:

W dniu 14 czerwiec 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc maj 2016 r.,
W dniu 17 czerwca 2016 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra S.A.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT ESPI 6/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

zawiadomienie art 160_20 04 2016Zarząd spółki Dektra SA (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 20.04.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Prezesa Zarządu Dektra SA Macieja Stefańskiego, o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Zawiadomienie – art. 160.pdf

Podstawa prawna: Art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych zawiadomienie art 160_20 04 2016

RAPORT ESPI 5/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna
Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 17.06.2016 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI 8/2016

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna
Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 17.06.2016 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

RAPORT EBI 7/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 574 434 zł w miesiącu marcu 2016 r., spadek 24% rdr,
  • 3 551 207 zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2016 r., spadek o 7,1% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • EBI 4/2016 z dnia 8.03.2016 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w 2016 roku,
 • EBI 5/2016 z dnia 11.03.2016 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2015 rok,
 • EBI 6/2016 z dnia 14.03.2016 r. Raport miesięczny za luty 2016 r.,
 • ESPI 3/2016 z dnia 23.03.2016 r. Korekta raportu ESPI 1/2016,
 • ESPI 4/2016 z dnia 23.03.2016 r. Korekta raportu ESPI 2/2016.
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 13 maja 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc kwiecień 2016 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 4/2016

KOREKTA RAPORTU 2/2016

Korekta raportu 2/2016

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w raporcie bieżącym 2/2016 opublikowanym w dniu 18.01.2016 nie przekazano informacji o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia.

Zarząd Dektra SA podaje do publicznej wiadomości skorygowany raport:

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w dniu 18.01.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Macieja Stefańskiego o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki Dekta SA.

W dniu 16.10.2015 Prezes Zarządu Pan Maciej Stefański sprzedał 177 akcji spółki Dektra SA po średniej cenie 9,68 zł.

W dniu 19.10.2015 Prezes Zarządu Pan Maciej Stefański sprzedał 2 akcje spółki Dektra SA po średniej cenie 9,68 zł.

W dniu 01.12.2015 Prezes Zarządu Pan Maciej Stefański sprzedał 477 akcji spółki Dektra SA po średniej cenie 9,72 zł.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 3/2016

KOREKTA RAPORTU 1/2016

Korekta raportu 1/2016

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w raporcie bieżącym 1/2016 opublikowanym w dniu 15.01.2016 nie przekazano informacji o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia.

Zarząd Dektra SA podaje do publicznej wiadomości skorygowany raport:

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w dniu 15.01.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach      Spółki Dekta SA.

W dniu 06.07.2015 członek Rady Nadzorczej kupił 104 akcje spółki Dektra SA po średniej cenie 8,30 zł.

W dniu 12.08.2015 członek Rady Nadzorczej kupił 113 akcji spółki Dektra SA po średniej cenie 8,85 zł.

W dniu 23.12.2015 członek Rady Nadzorczej kupił 34 akcje spółki Dektra SA po średniej cenie 9,85 zł

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport EBI 6/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za luty 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 152 173 zł w miesiącu lutym 2016 r., wzrost 37,8% rdr,
  • 1 976 774 zł narastająco w okresie styczeń – luty 2016 r., wzrost o 13,2% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • EBI 3/2016 z dnia 12.02.2016 r. Raport miesięczny
 • EBI 4/2016 z dnia 12.02.2016 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za IV kwartał 2015.
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 14 kwietnia 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc marzec 2016 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 4/2016

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2016 ROKU

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2016 r. dywidendy w wysokości 1.324.800 zł, co stanowi 1,20 zł na akcję. Rekomendowana wypłata dywidendy ma pochodzić z zysku za rok 2015 oraz za lata poprzednie (z kapitału zapasowego).

Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.