Inwestycje kapitałowe

Bo „Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes…”

Przywołany cytat to słowa Petera Druckera, słynnego eksperta ds. zarządzania, profesora Katedry Nauk Społecznych i Zarządzania Uniwersytetu w Claremont w Kalifornii, nazywanego „ojcem-założycielem zarządzania” lub „papieżem zarządzania”. To również jedna z maksym, które stanowią punkt odniesienia dla DEKTRY SA, która nie przestaje dynamicznie się rozwijać, wciąż „przekształcając zmiany w innowacje”, stymulując ewolucję biznesu.

Realizacja strategii Spółki może się odbywać w głównej mierze poprzez inwestycje. Inwestycje bowiem są drogą pozwalającą na rozwój, są więc głównym i rzeczywistym sposobem realizacji strategii Spółki. Zważywszy, że bez inwestowania nie jest możliwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych, istotne znaczenie w strategii i taktyce przedsiębiorstw ma polityka inwestycyjna. Spółki, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Jednak kiedy przedsiębiorstwo uważa, że osiągnęło doskonałość, oznacza to początek jego końca.

Dlatego DEKTRA SA, będąc liderem w swojej branży, nie ogranicza się do wykorzystywania już wypracowanego potencjału i pozycji, lecz szuka i znajduje kolejne szanse doskonalenia. Taką szansą jest „efekt korzyści odroczonych w czasie”, a więc inwestycje kapitałowe. Jak żartobliwie i jednocześnie trafnie ujął to Peter Lynch, jeden z najbardziej znanych inwestorów na świecie, autor bestselleru Pokonać giełdę: „Nie inwestuj w żadną ideę, której nie można zilustrować za pomocą kredek”. Z tego samego powodu, może bez pomocy kredek, ale w sposób jasny i kompetentny chcemy przedstawić założenia polityki inwestycyjnej DEKTRY SA.

Strategia inwestycji kapitałowych Spółki Akcyjnej DEKTRA zakłada identyfikację podmiotów gospodarczych wykazujących wzrost sprzedaży i zysku oraz posiadających potencjał wynikający z:

 • ich pozycji na rynkach lokalnych lub niszowych,
 • innowacyjności oferowanego produktu,
 • posiadanych zasobów,
 • sprzyjających warunków występujących w otoczeniu firmy.

Naszym celem jest wspieranie właścicieli i menedżerów w osiąganiu sukcesu przez ich przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki DEKTRA zamierza inwestować w podmioty gospodarcze działające w każdej branży na terenie kraju. Wśród sektorów docelowych dla naszych inwestycji znajdują się m.in. przemysł, budownictwo, rolnictwo, tworzywa sztuczne, usługi dla biznesu, technologie. Interesują nas przedsiębiorstwa zarówno dystrybucyjne, jak i produkcyjne. Jesteśmy w szczególności otwarci na współpracę z firmami oferującymi wyroby dla budownictwa, przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa.

W czasie realizacji inwestycji, których wielkość oscyluje między 0,5 mln a 10 mln zł, wspomagamy przedsiębiorstwa swoją fachową wiedzą. Pomagamy optymalizować procesy zarządzania oraz realizować strategię dalszego rozwoju. W celu lepszego wsparcia prowadzonych inwestycji zazwyczaj obejmujemy pakiety akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jednocześnie pozostawiamy zarządzanie operacyjne w rękach dotychczasowej kadry, która posiada niezbędną wiedzę o firmie i branży, co gwarantuje efektywną realizację powierzonych zadań.

W trakcie trwania inwestycji, środki inwestycyjne będą przeznaczane w szczególności na:

 • rozwój nowych produktów i technologii produkcyjnych,
 • rozwój lub wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji,
 • zwiększenie kapitału obrotowego,
 • fuzje i przejęcia,
 • restrukturyzację.

Wszystkim zainteresowanym osobom zapewniamy:

 • Poufność

Wszystkie informacje traktowane będą jako poufne gwarantując zapewnienie prywatności.

 • Partnerstwo

Naszym celem jest doprowadzenie do podpisania uczciwej umowy inwestycyjnej z której postanowień obie strony będą zadowolone.

Zapraszamy do kontaktu osoby z pomysłem na rentowny biznes.

Dział Inwestycji Kapitałowych
inwestycje@dektra.pl

Podsumowanie

Region inwestycji Polska
Wybrane sektory
 • przemysł,
 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • tworzywa sztuczne,
 • usługi dla biznesu
Wielkość inwestycji 0,5 mln zł - 10 mln zł
Przeznaczenie środków inwestycyjnych
 • rozwój nowych produktów i technologii produkcyjnych,
 • rozwój lub wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji,
 • zwiększenie kapitału obrotowego,
 • fuzje i przejęcia,
 • restrukturyzacja,
Horyzont czasowy inwestycji powyżej 3 lat