Właściwa izolacja wodochronna…

… ma decydujący wpływ na zapewnienie długotrwałego i bezpiecznego eksploatowania budynków i budowli. Chroni zarówno budynki jak i ich mieszkańców przed niszczącym wpływem wilgoci.

Pozwala zapobiegać w dalszej perspektywie także przed utratą swoich właściwości przez izolacje termiczną i akustyczną w konstrukcji stropów i podłóg. Niewłaściwa izolacja fundamentów może być powodem zawilgocenia murów. Zamarzająca woda, zwiększając swoją objętość, przyczynia się do rozsadzania fundamentów oraz ścian.

Zawilgocone ściany są ogromnie podatne na działanie czynników biologicznych takich jak grzyby, pleśnie, bakterie i owady. Oprócz negatywnego wpływu na zdrowie użytkownika budynku (choroby układu oddechowego, choroby reumatyczne, złe samopoczucie) powodują niszczenie materiałów: cegieł, zaprawy i drewna. W wyniku podciągania kapilarnego woda, wraz z wypłukanymi z muru bądź pochodzącymi z gruntu lub zanieczyszczeń atmosferycznych związkami chemicznymi, może powodować korozję chemiczną – żółtawe i białawe wykwity – produkty krystalizacji soli, łuszczenie się powłok malarskich i odpadanie tynku. Zawilgocone elementy konstrukcyjne budynku niepotrzebnie powodują straty ciepła, generują koszty osuszania i odgrzybiania pomieszczeń, a także narażają na wykonanie skomplikowanych napraw.

Inwestycje w izolacje są w praktyce bardzo ważne, bowiem nie zważając na aktualne trendy i mody w zakresie urządzania domu czy mieszkania, stanową faktycznie podstawę jego komfortowego i bezpiecznego użytkowania.