Opis działalności spółki i dane podstawowe działalności spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do następujących segmentów budownictwa: systemy dociepleń, sucha zabudowa, izolacje, dekarstwo, budownictwo drogowe, budownictwo hydrologiczne.

W rolnictwie i ogrodnictwie towary oferowane przez Spółkę stosowane są natomiast do osłaniania plonów oraz wytwarzania kiszonek. Spółka dostarcza również folie opakowaniowe do zakładów przemysłowych. Spółka działa na obszarze całego kraju.

budownictwo

przemysł

rolnictwo

Zarys planów strategicznych spółki

Spółka Akcyjna Dektra jest czołowym polskim producentem i dystrybutorem folii izolacyjnych dla budownictwa oraz siatki podtynkowej z włókna szklanego. Działania Zarządu Spółki mają na celu wykorzystanie posiadanego potencjału w celu optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji obranych kierunków rozwoju…

Opis rynku na którym działa spółka

Kluczowym czynnikiem kształtującym popyt na sprzedawane przez Spółkę Dektra towary jest ilość realizowanych inwestycji budowlanych takich jak: wznoszenie nowych budynków (mieszkalnych, biurowych, magazynowych, użyteczności publicznej) oraz remonty istniejących budynków (w szczególności prace termomodernizacyjne). Spółka w 2011 r. zaistniała na rynku dostaw materiałów dla budownictwa infrastrukturalnego..

Walne zgromadzenie

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 6.06.2023 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach…

Dokumenty korporacyjne

Regulamin walnego zgromadzenia DEKTRA SA

Regulamin Rady Nadzorczej Dektra SA

Regulamin Zarządu Dektra SA

Statut Dektra SA

Oświadczenie Zarządu Dektra SA

Społeczna Odpowiedzialność

Decyzje podejmowane przez Dektra SA, uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe. Tylko zrozumienie oczekiwań społecznych w szerszej perspektywie umożliwia funkcjonowanie zgodnie z prawem oraz normami, które nie są prawnie wiążące. Normy te odwołują się do samoświadomości przedsiębiorcy, który współtworząc system, zdaje sobie sprawę z istnienia naturalnych praw i powinności, bez których ani system, ani przedsiębiorca nie mogli by w przyszłości istnieć.

Promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojeniegłosi pierwsze zdanie Raportu Brundtland „Nasza wspólna przyszłość”, który w 1987 roku zapoczątkował ideę CSR na świecie.Przedstawiciel Spółki zależnej Indiver SA zasiada w Komitecie Technicznym nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Udział w pracach tego komitetu pozwolił Dektra SA mieć realny wpływ na kształt normy ISO 26000.

  • ISO 26000 to norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR: Corporate Social Responsibility).
  • Norma ta stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee.
  • Z racji wysokiego prestiżu i globalnego zasięgu Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, norma ISO 26000 ma szanse stać…

Zarząd i Rada Nadzorcza

Beata Stefańska

Prezes Zarządu

Barbara Rusinowska-Mynett

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

dr Małgorzata Kędzior-Laskowska

Członek Rady Nadzorczej

Wiesława Stefańska

Członek Rady Nadzorczej

Janina Dorniak

Członek Rady Nadzorczej

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844