1 + 0 = ?

KONTAKT DANE FIRMY

Dektra Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373212

Adres:
ul. Równinna 29-31,
87-100 Toruń

Email: biuro@dektra.pl

Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005

NIP: 8792212347
REGON: 871239844

Kontakt dla inwestorów i mediów

Każdy inwestor indywidualny, inwestor instytucjonalny, analityk finansowy bądź przedstawiciel mediów chcący dowiedzieć się więcej na temat Spółki może skontaktować się z nami telefonicznie, lub poprzez email: dektra@dektra.pl Pytania można także wysyłać pocztą na adres spółki z dopiskiem „Relacje Inwestorskie”.

Dział relacji inwestorskich

Pytania związane z relacjami inwestorskimi, ogólne informacje o Spółce, szczegółowe dane lub pytania związane z inwestycją w akcje Dektra SA, na które z przyjemnością odpowiemy prosimy kierować do działu Relacji Inwestorskich na adres dektra@dektra.pl

Prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy dotyczących strony Relacji Inwestorskich, abyśmy mogli ją dostosować do Państwa oczekiwań.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wszelka komunikacja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia i realizacji praw akcjonariuszy określonych w przepisach prawa, statucie i regulaminie dokonywana jest za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: dektra@dektra.pl

Inwestycje Kapitałowe

Dla podmiotów zainteresowanych współpracą inwestycyjno-kapitałową; zamierzających sprzedać przedsiębiorstwo działające w branży dystrybucji materiałów budowlanych bądź trudniące się produkcją takich materiałów –adres: dektra@dektra.pl Wszystkie informacje traktowane będą jako poufne gwarantując zapewnienie prywatności.

Animator emitenta – dom maklerski bdm sa

Dom Maklerski BDM to członek giełdy lub podmiot będący firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną niebędący członkiem giełdy który na mocy umowy z emitentem zobowiązał się do dokonywania na własny rachunek czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. DEKTRA SA podpisała umowę o pełnienie funkcji Animatora Rynku z: Dom Maklerski BDM S.A z siedzibą w Katowicach, tel. (32) 208 14 04.