Opis działalności spółki i dane podstawowe działalności spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do następujących segmentów budownictwa: systemy dociepleń, sucha zabudowa, izolacje, dekarstwo, budownictwo drogowe, budownictwo hydrologiczne.

[/av_textblock]

W rolnictwie i ogrodnictwie towary oferowane przez Spółkę stosowane są natomiast do osłaniania plonów oraz wytwarzania kiszonek. Spółka dostarcza również folie opakowaniowe do zakładów przemysłowych. Spółka działa na obszarze całego kraju.

[/av_textblock]

budownictwo

przemysł

rolnictwo

Zarys planów strategicznych spółki

Spółka Akcyjna Dektra jest czołowym polskim producentem i dystrybutorem folii izolacyjnych dla budownictwa oraz siatki podtynkowej z włókna szklanego. Działania Zarządu Spółki mają na celu wykorzystanie posiadanego potencjału w celu optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji obranych kierunków rozwoju…

Opis rynku na którym działa spółka

Kluczowym czynnikiem kształtującym popyt na sprzedawane przez Spółkę Dektra towary jest ilość realizowanych inwestycji budowlanych takich jak: wznoszenie nowych budynków (mieszkalnych, biurowych, magazynowych, użyteczności publicznej) oraz remonty istniejących budynków (w szczególności prace termomodernizacyjne). Spółka w 2011 r. zaistniała na rynku dostaw materiałów dla budownictwa infrastrukturalnego..

Walne zgromadzenie

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do następujących segmentów budownictwa: systemy dociepleń, sucha zabudowa, izolacje, dekarstwo, budownictwo drogowe, budownictwo hydrologiczne.

Zarys planów strategicznych spółki

Spółka Akcyjna Dektra jest czołowym polskim producentem i dystrybutorem folii izolacyjnych dla budownictwa oraz siatki podtynkowej z włókna szklanego. Działania Zarządu Spółki mają na celu wykorzystanie posiadanego potencjału w celu optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji obranych kierunków rozwoju…


Opis rynku na którym działa spółka

Kluczowym czynnikiem kształtującym popyt na sprzedawane przez Spółkę Dektra towary jest ilość realizowanych inwestycji budowlanych takich jak: wznoszenie nowych budynków (mieszkalnych, biurowych, magazynowych, użyteczności publicznej) oraz remonty istniejących budynków (w szczególności prace termomodernizacyjne). Spółka w 2011 r. zaistniała na rynku dostaw materiałów dla budownictwa infrastrukturalnego..


Walne zgromadzenie

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 5.06.2019 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach…


Dokumenty korporacyjne

Regulamin walnego zgromadzenia DEKTRA SA

Regulamin Rady Nadzorczej Dektra SA

Regulamin Zarządu Dektra SA

Statut Dektra SA

Oświadczenie Zarządu Dektra SA

Społeczna Odpowiedzialność

Decyzje podejmowane przez Grupę Kapitałową Dektra SA, uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe. Tylko zrozumienie oczekiwań społecznych w szerszej perspektywie umożliwia funkcjonowanie zgodnie z prawem oraz normami, które nie są prawnie wiążące. Normy te odwołują się do samoświadomości przedsiębiorcy, który współtworząc system, zdaje sobie sprawę z istnienia naturalnych praw i powinności, bez których ani system, ani przedsiębiorca nie mogli by w przyszłości istnieć.

Promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie głosi pierwsze zdanie Raportu Brundtland „Nasza wspólna przyszłość”, który w 1987 roku zapoczątkował ideę CSR na świecie. Przedstawiciel Spółki zależnej Indiver SA zasiada w Komitecie Technicznym nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Udział w pracach tego komitetu pozwolił Grupie Kapitałowej Dektra SA mieć realny wpływ na kształt normy ISO 26000.

 • ISO 26000 to norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR: Corporate Social Responsibility).
 • Norma ta stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee.
 • Z racji wysokiego prestiżu i globalnego zasięgu Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, norma ISO 26000 ma szanse stać…
 • Zarząd i rada nadzorcza

  Beata Stefańska

  Prezes Zarządu

  Jest z wykształcenia prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem, w szczególności w prawie podatkowym. Posiada wiedzę z zakresu prawa i rachunkowości przydatną w sprawowaniu funkcji Prezesa Zarządu.

  Barbara Rusinowska-Mynett

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym. Posiada wiedzę z zakresu prawa i rachunkowości przydatną w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej, pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej. Spełnia kryterium niezależności.

  dr.Małgorzata Kędzior- Laskowska

  Członek Rady Nadzorczej

  Jest doktorem ekonomii i członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Posiada wiedzę ekonomiczną przydatną w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Spełnia kryterium niezależności.

  Wiesława Stefańska

  Członek Rady Nadzorczej

  Z wykształcenia jest pedagogiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostką oświaty. Posiada umiejętności interpersonalne i organizacyjne, przydatne w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Powiązana istotnie ze znacznymi akcjonariuszami.

  Janina Dorniak

  Członek Rady Nadzorczej

  Przez ponad 20 lat zarządzała jednostką sektora usług publicznych. W trakcie pracy pozyskała istotne umiejętności interpersonalne i organizacyjne, przydatne w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Powiązana istotnie ze znacznymi akcjonariuszami.

  KONTAKT DANE FIRMY

  Dektra Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Toruniuwpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  przez Sąd Rejonowy w ToruniuVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000373212Adres:
  ul. Równinna 29-31,
  87-100 ToruńEmail: biuro@dektra.plTelefon: +48 56 6600861
  Fax: +48 56 6390005NIP: 8792212347
  REGON: 871239844