Analiza aktywności

Opublikowano 29 stycznia 2016

Określa sposób wykorzystania aktywów będących pod kontrolą przedsiębiorstwa w celu generowania przychodów ze sprzedaży.