Depozyt bankowy

Opublikowano 1 lutego 2016

Ogólna nazwa inwestycji finansowej, polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi przez inwestora na pewien okres oznaczony (wkład terminowy) lub nie oznaczony (a’vista).