Emitent

Opublikowano 1 lutego 2016

Podmiot wystawiająca papiery wartościowe i ogłaszająca ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.