Kapitał akcyjny

Opublikowano 1 lutego 2016

Jest to kapitał wpłacany przez akcjonariuszy, który może być pokryty w gotówce, wkładami pieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Jest to kwotowo wskazana w umowie spółki suma pieniężna, która stanowi początkowy majątek spółki. Musi być wyrażona w walucie polskiej. Jest sumą wszystkich akcji.